Sustainable Retreat.

หลายครั้งที่คิดว่าจะความสุขมากขึ้นจาก "ความศิวิไลซ์" แต่ถ้าคิดในมุมกลับกัน "ความอบอุ่น" ที่ได้จาก "ธรรมชาติ" ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อสัมผัสความสุขด้านลึกในอีกมุมที่ความสะดวกสบายแบบในเมืองนั้นให้ไม่ได้ ผลงาน Holly Water Cabin เป็นโปรเจคบ้านพักตากอากาศเล็กๆบนทุ่งข้าวโพดสำหรับพักผ่อนในวันหยุด ด้วยโจทย์ที่อยากใกล้ชิดและเชื้อชวนธรรมชาติให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเดียวกันเพื่อย้อนคืนความสงบนิ่งสู่ตนอีกครั้ง ตัวบ้านที่สร้างด้วยหลักความยั่งยืนด้วยไม้และวัสดุ Plant-Based ที่ด้วยความหวังในการลดผลกระทบโดยตรงและฟื้นฟูความหลากหลายให้กับสภาพแวดล้อม.

วัสดุโดดเด่น:  Wood | Glass
⊙ บ้าน: Holly Water Cabin
⊙ ออกแบบ: Out of the Valley
⊙ ภาพ: Rupert McKelvie, Stephanie Osmond
April 17, 2021
Source:
Archdaily