The Most Sunlight.

เมื่อครอบครัวอายุน้อยอยากได้บ้านที่เติบโตได้สำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางให้มีขนาดใหญ่เข้าถึงได้ทุกด้านจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึง หน้าต่างขนาดใหญ่ช่วยให้มีแสงธรรมชาติส่องผ่านตลอดทั้งวันและพื้นที่สูงโปร่งสลับกับช่องแสงบนหลังคาช่วยเพิ่มลูกเล่นได้อย่างดี


⊙ บ้าน: Casa Haus III
⊙ ออกแบบ: Staudt Arquitectura
⊙ ภาพ: Corey Gaffer – Gaffer Photography

รูปทรงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง

November 17, 2020
Source:
Archdaily