Passive Climate Control.

สิ่งที่ท้าทายการออกแบบสิ่งปลูกสร้างที่ดีนั้นคือการสร้างความยืดหยุ่นโดยการทำความเข้าใจบริบทของสภาพแวดล้อมรอบข้าง บ้านหลังนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นได้คำนึงถึงการออกแบบบ้านที่สามารถปรับตัวและสร้าง Passive Environment ได้อย่างเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงเหมือนกับว่าให้บ้านดูแลเรา

⊙ บ้าน: Villa in Hakuba
⊙ ออกแบบ: Naka Architects
⊙ ภาพ: YTorimura Koichi

December 20, 2020
Source:
Archdaily