Pure Locality.

การออกแบบบ้านไม่ใช่แค่ "สร้างเพื่ออยู่" แต่การออกแบบบ้านเพื่อให้เป็น "ส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต" ที่ช่วยปรับสมดุลและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หลีกหนีความวุ่นวายแล้วหันกลับมาให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับอยู่อาศัยในปัจจุบันมากขึ้น เชื่อมโยงสถาปัตยกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ เคารพสถานที่และบริบท ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ไม่มีขอบเขตระหว่างธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น.

วัสดุโดดเด่น:  Concrete | Wood
⊙ บ้าน: BAAN LEK GLA
⊙ ขนาด: 250 m²
⊙ ออกแบบ: GLA DESIGN STUDIO
⊙ ภาพ: Soopakorn Srisakul

April 16, 2021
Source:
Archdaily