Glass Louver Window.

หน้าต่างกระจกบานเกล็ดที่คนไทยเกือบทุกรุ่นรู้จักกันดีเพราะการเริ่มใช้หน้าต่างกระจกบานเกล็ดมีอยู่แพร่หลายในประเทศเขตร้อนชื้นที่มีประโยชน์ตรงไปตรงมา คือการช่วยระบายอากาศให้ถ่ายเทและการเพิ่มวิสัยทัศน์การมองเห็นตามองศาการปรับเพื่อควบคุมปริมาณของช่องเปิดจากมือหมุนโดยที่ไม่ต้องเปิดทั้งบาน

CplusC Architectural Workshop

Grove Architect

ข้อดีของกระจกบานเกล็ดนั้นมีมากมายประหยัดเนื้อทีมากกว่าสามารถควมคุมปรมาณลม การมองเห็นและช่วยระบายกลิ่น ได้ละเอียดกว่าแค่การหมุน แถมยังหาได้ง่ายและช่างเมืองไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี การซ่อมแซ่มที่ประหยัดกว่าและยังมีรูปลักษณ์ที่ร่วมสมัยอีกด้วย

AplusCon Architects
Ian Moore Architects
Bark Design Architects
Ian Moore Architects
Bark Design Architects
m3 Architecture
SpaceTime Architecture
AplusCon Architects

ถ้าพูดถึงความนิยมในการติดตั้งหน้าต่างบานเกล็ดในสถาปัตยกรรมก็เห็นได้ว่าผู้ออกแบบหลายหลายได้ออกแบบเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถแสดงความเป็นเอกลักษณ์ได้เป็นอย่างดี เหตุผลเพราะความครอบคลุมทั้งเรื่องความมีสไตล์และประโยชน์ใช้สอยที่หาตัวเทียบได้ยาก

December 26, 2020
Source: