Multifunctional and Mobile.

ที่อยู่อาศัยอีกรูปแบบอย่างบ้านลอยน้ำที่เผยอีกมิตินึงของการอยู่อาศัยที่สามารถปรับตัวอยู่กับธรรมชาติได้อย่างลงตัวพร้อมกับสายลมและสายน้ำที่พัดผ่านสร้างความสงบได้อย่างผสมผสานและไม่มีที่สิ้นสุด การคำนึงถึงหลักการของ Multifuctionality และ Mobility ที่เป็นส่งสำคัญในการทำให้บ้านหลังนี้แต่ต่างอย่างลงตัว

วัสดุโดดเด่น:  ไม้ | กระจก

⊙ บ้าน: FDOC - Temporary Floating House /
⊙ ขนาด: 60 m²
⊙ ออกแบบ: Lime Studio
⊙ ภาพ: Sabin Prodan

December 6, 2020
Source:
Archdaily