Heritage Built.

บ้าน Off-Grid 100% ทีอาศัยพลังงานจาก PV Panels เป็นแหล่งพลังงานเพียงอย่างเดียวตั้งอยู่พื้นที่ Nulla Vale ของประเทศออสเตรเลียที่มีประวัติความเป็นมาเชิง Early Settler ที่เจ้าของอยากสร้างความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและให้พื้นที่นี้มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายที่สุดพร้อมกับการคัดสรรวัสดุที่สามารถสะท้อนความเป็นมาของนั้นได้ลึกซึ้งที่สุด

⊙ บ้าน: Nulla Vale House and Shed
⊙ ออกแบบ: MRTN Architects
⊙ ภาพ: Peter Bennetts

ผสมผสานความดั้งเดิมให้แข็งแกร่ง
November 17, 2020
Source:
Archdaily