Imperfection Aesthetics.

บ้านที่คิดกลับสวนทางกับเพื่อนบ้านเพื่อพลิกความเป็นอยู่แบบเดิมๆให้ตอบโจทย์ตวามต้องการของครอบครัวที่อยากใกล้ชิดเป็นหนึ่งกับธรรมชาติอย่างเปิดรับ บ้านที่สามารถสร้างประสบการ์ผ่านความรู้สึกและสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโดยกาลเวลาที่สัมผัสได้จริง

วัสดุโดดเด่น:  Concrete | Glass
⊙ บ้าน: Calders House
⊙ ขนาด: 280 m²
⊙ ออกแบบ: Narch
⊙ ภาพ: Adrià Goula
April 16, 2021
Source:
Archdaily