No Carbon Footprint.

บ้าน Prefab ที่ถูกพัฒนาด้วยความตั้งใจที่จะสร้าง Passive Climate Control ด้วยการออกแบบลมที่มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้บ้านนั้นอยู่สบายขึ้นเพราะด้วยพื้นที่ตั้งเป็นเขตร้อนชื้นและแดดที่แรงจัดผู้ออกแบบจึงตระหนักถึงเป็นเรื่องหลักรวมกับการออกแบบ Dynamic Open Plan ที่รวมการใช้งานมาอยู่ในจุดที่ใกล้กันและ Facade ที่เปิดปิดได้ตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานพร้อมกับการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้นอีกด้วย


⊙ บ้าน: No Footprint House
⊙ ออกแบบ: A-01
⊙ ภาพ: Fernando Alda, Manduca Audiovisual

December 17, 2020
Source:
Archdaily