Tropical Modular Home.

บ้านในป่าร้อนชื้นที่มีความท้าทายในการสร้างเพราะความห่างไกลและความบริสุทธิ์ของพื้นที่ซึ่งทำให้ผู้ออกแบบคำนึงถึงโครงสร้างแบบ Lightweight & Pre-Fabricated เพื่อเป็นการง่ายสำหรับการเคลื่อนย้ายมายังฐานที่สร้าง พร้อมกับการรคัดสรรวัสดุที่ลดผลกระทบทางธรรมชาติในระยะยาว

⊙ บ้าน: House ML
⊙ ออกแบบ: Arquipélago Arquitetos
⊙ ภาพ: Pedro Napolitano Prata

บ้านที่อ่อนโยนกับธรรมชาติ
December 1, 2020
Source:
Archdaily